Agtrup – Sdr. Bjert: Forstad til Kolding eller landsby?

Af Lisbet Friche, formand for Bjert Beboerforening

Beboerforeningen og Halvørådet vil rigtig gerne være med til at udbygge vores landsby. Vi vil rigtig gerne have tilflyttere. Vi vil rigtig gerne have fx ny børnefamilier i landsbyen, som kan fylde børnehaver og skolen med masser af børn. Men vi vil også gerne bestemme lidt selv.

Den store grund vest for Eegsvej, som tidligere var udlagt som erhvervsgrund, men nu bliver ændret til boligområde, er opkøbt af Birch Ejendomme, Silkeborg. Det er selvfølgelig rart, at der ikke kan bygges industribygninger på området, men spørgsmålet er så, hvilke boliger der skal bygges? Kommunen har derfor begyndt udarbejdelse af en ny lokalplan for området og har indkaldt til et orienteringsmøde for naboer, Halvørådet og Beboerforeningen. Alle parter fremførte på mødet deres ønsker og synspunkter, og det er vores faste indtryk at der blev lyttet.

Forstad eller landsby

Det er ikke fordi jeg skal dæmonisere Birch Ejendomme, men det er et stort selskab, som generelt laver store bebyggelser på måske min. hundrede mere eller mindre ens enheder som det fx sker lige nu i Vonsild. Det er der for så vidt ikke noget galt med, men det er ikke en udvikling mod forstadsbebyggelse, vi ønsker her i landsbyen. Vi vil gerne have en mere landsby-agtig tilgang med en blanding af bolig- og ejerformer og en jævn udbygning. De kommende naboer på Stenderupvej har et meget rimeligt ønske om 20 meters ”herlighedsafstand” og kun en etage på den ny bebyggelse. Vandhullet ved Eegsvej skal bevares, der er blandt andet fredede frøer i det, og det skal indgå i et bredt fælles grønt friområde langs vejen. Ligeledes ønsker vi en bred grøn kile som forbinder landskabet med Eegsgård.

Helhedsplan for Agtrup – Sdr. Bjerts

Vi har en Helhedsplan for Agtrup – Sdr. Bjert, som har nogle år på bagen efterhånden. Den er fra 1998. Den blev lavet i sin tid ud fra en samlet landsbys ønsker. (Lige nu er vi i gang med at lave en ny Landsbyfællesskabsplan for hele halvøen, men den skal der arbejdes mere med i løbet af efteråret og en endelig plan vil nok først være klar til foråret.)

Den gamle Helhedsplan har nogle gode pointer omkring udbygningen af vores landsby. Det er disse prioriteringer vi henholder os til, når vi mener noget om et nyt byggeri. Her følger uddrag fra Helhedsplanen:

Der ønskes et varieret udbud af bolig- og ejerformer.

Der ønskes en udvidelse af byområdet i ”mindre klumper”. Hvert område udbygges gerne i flere etaper.

Ny bebyggelse tilpasses omhyggeligt naturgivne forudsætninger.

Opretholdelse af de grønne kiler ud mod det åbne land, ikke mindst ved de store gårde.

Bevaring/beskyttelse af ubebyggede grønne arealer i byområdet.

Hvad sker der så nu?

Om et par måneder fremlægger kommunen et forslag til ny lokalplan for området i offentlig høring. Det er kommunens lokalplan, som når den engang endelig bliver vedtaget, er lovgrundlaget for hvad og hvor der bygges. Vi forventer selvfølgelig, at vores lokale synspunkter og ønsker bliver indarbejdet i lokalplanen, men det er klart at der skal holdes øje. Når den sendes i høring er det muligt at komme med indsigelserr. Halvørådet, Beboerforeningen og kommende naboer vil være oppe på mærkerne omkring denne lokalplan, som vi selvfølgelig håber kan falde på plads til alles tilfredshed. For vi vil jo gerne have tilflyttere.

Landsbyfællesskabsplan

Mht. den ny Landsbyfællesskabsplan som skal erstatte den nuværende Helhedsplan + en tilsvarende plan for Sdr. Stenderup, og dermed være en plan for hele Halvøen, så kommer der også snart nyt om den. Det er Halvørådet som koordinerer denne proces. Det bliver muligt for dig at deltage i et eller flere borgermøder (eller onlinemøder, hvis corona stadig slår knuder på vores liv) og gøre din indflydelse gældende på den plan og på den fremtidige udvikling både i Agtrup – Sdr. Bjert og i øvrigt på hele Stenderup Halvøen. Tid og sted, debatemner osv. offentliggøres her i bladet, på Halvøens hjemmeside og på Facebook. Mød op og vær med til at præge Halvøens fremtid.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *