Kategoriarkiv: Nyt fra Bjert beboerforening!

Har vi farlige veje i Agtrup/ Sdr. Bjert?

Ja, vil mange nok sige. Vi oplever dagligt biler, som suser gennem Agtrup, Vesterløkke eller Gl. Bjært uden at lade sig påvirke af chikaner og anbefalet hastighed på 40 km/t. Rema-krydset er farligt, her færdes bl.a. børn på vej til skole og pensionister på vej til indkøb. Især i myldretiden går det galt. På Stenderupvej er der en tendens til, at farten først tages af bilen langt nede i Agtrup. Krydset er meget vanskeligt med dårlig sigtbarhed, som dog for ikke så mange år siden blev udstyret med hævede flader, fodgængerovergang og vejbump. En radikal omlægning ville kræve, at huse rives ned.

Bjert Beboerforening har læst på facebook og talt med mange borgere om de her problemer, og derfor har vi skrevet til kommunens Trafik, Vej og Park afdeling.

 

Vi har fået et fyldigt svar, som kan læses her:

Vi har på baggrund af nedennævnte ingen argumenter for og ønske om at forhandle med Politiet omkring hastighedsnedsættelse på de pågældende veje.

En stigning i trafikmængden er i sig selv ikke et argument for en hastighedsnedsættelse.

Vejstrækningerne skønnes umiddelbart af være tilstrækkelig indrettet til, at trafikanterne afpasser hastigheden efter forholdene, hvilket trafiktællingerne og uheldsstatistikken også viser.

Vi har ingen aktuelle planer om at tilføje eller ændre i de eksisterende fartdæmpere på vejene.

Alle vejstrækningerne er beliggende indenfor tættere bebygget område. De har status af kommunale veje, hvorfor vi er vejmyndighed.

 

Stenderupvej er indrettet med flere vejbump, ligesom en stor del af strækningen er afmærket som zone/område med fartdæmpning (40).

Engløkke/Vesterløkke er fra Stenderupvej ikke et område med fartdæmpning før umiddelbart efter Gyndbjerg, hvorfra der er afmærket som zone/område med fartdæmpning (40) med flere vejbump og chikaner ved skolen.

Gl. Bjært er ikke indrettet med fartdæmpning før helt mod øst ved byzone-tavlen.

 

Trafiktællinger:

  1. Stenderupvej, 2023: køretøjer pr. døgn ca. 3700, gennemsnitshastighed ca. 40 km/t og lastbiler pr. døgn ca. 380. I 2021: køretøjer ca. 3300, ca. 38 km/t og lastbiler ca. 300. Der er en stigning i antal køretøjer på ca. 12,1 % fra 2021 til 2023.
  2. Engløkke/Vesterløkke v. skolen, 2023: køretøjer ca. 1600, ca. 32 km/t og lastbiler ca. 110. Ved Bjert Stationsvej, 2023: køretøjer ca. 1500, ca. 38 km/t og lastbiler ca.120.
  3. Bjært, 2022: køretøjer ca. 1550, ca. 42,5 km/t og lastbiler ca. 220.

 

 Politiregistrerede uheld de sidste 5 år:

  1. Stenderupvej: 4 uheld indenfor byzonen, 2023: 2 x påkørte containere på fortov/kørebane. 2022: 2 biler, påkørsel bagfra under svingmanøvre. 2019: dreng cyklede på tværs af vejen og blev ramt af personbil.
  2. Engløkke/Vesterløkke: 1 uheld i 2022: ukendt flygtet part påkørte parkeret bil. Ingen yderligere oplysninger.
  3. Bjært: 2023: cyklist påkørte parkeret bil. 2018: bilist påkørte parkeret bil. 

 

Alle uheld uden personskade og ingen oplysninger om hastighed over det tilladte eller at hastighed var årsag til uheldene.

  

Vi anerkender, at nogle trafikanter overtræder de gældende hastighedsgrænser, men dette er en politiopgave. Der kan evt. bestilles politikontrol og herunder ATK (fotovogn) via politi.dk og ”bestil en betjent”.

  

Lovgivningen på området mht. lokale hastighedsgrænser er reguleret i færdselslovens § 92 a, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Politiet træffer afgørelse om lokale hastighedsbegrænsninger efter forhandling med vejmyndigheden.

Politiet træffer afgørelse i henhold til Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser med tilhørende vejledning.

 

Tja, hvad kan man sige til det?

Vi kan henvende os til Politiet og bede om opstilling af en fotovogn/hastighedsmåler.

Vi kan undersøge hos Politiet om hastigheden generelt i landsbyen kan nedsættes til fx 30 km/t, som mange steder i Tysklands og Frankrigs landsbyer. Men vil I synes, det er en god ide? Det er nok også lidt utopisk, eftersom vi her er inde over færdselsloven.

Vi kan kraftigt opfordre til at sænke farten hos de få/mange, som kører gennem Agtrup uden tilsyneladende at løfte foden fra speederen. Det gælder både fra øst og vest.

Det gælder selvfølgelig også for Vesterløkke/Engløkke og GL. Bjært.

Hvis du selv vil kontakte kommunen om det her emne, kan du skrive på trafikvejogpark@kolding.dk

Venlig hilsen Lisbet Friche, Bjert Beboerforening

  

Det lykkedes

…… at gennemføre generalforsamlingen som en out-door-begivenhed og Beboerforeningen har nu en nyvalgt og arbejdsduelig bestyrelse, som består af Ane Odgaard, Risto Dall, Peter Schulz, Anders Dybdahl, Hanne Vester, Anders Aamand og undertegnede, suppleanter er Sidse Andersen og Claus Moe.

Det lykkedes også

…… for Anders Aamand, som er vores repræsentant i Landsbyforum, at skaffe penge til 1) træbeklædning af betontrappen på sportspladsen (bliver lavet snarest), 2) en skitseplan til et å-sted (vi er i gang med at finde ud af hvordan det skal se ud og hvad det skal indeholde) og til 3) et antal morbærtræer til æbleplantagen. Træerne synes vi passer godt ind, da de har spiselige blade. De skal sættes til efteråret.

Mon det lykkes

…… at holde sankthans i år. Det lyder lige nu som om forsamlingsforbuddet udenfor ophæves midt i juni, men der kan nå at ske meget inden 23/6 fx nye nedlukninger eller tørke. Vi krydser fingre.

Sankthansfest i år ?

 

Alt i dette forår er blevet aflyst på grund af corona. For Beboerforeningens vedkommende gælder det generalforsamling 12. marts, Halvøen Synger 19. marts, og vores kommende affaldsdag sammen med spejderne og pensionisterne 20. april. Danmarks Naturfredningsforening har også aflyst den store affaldsindsamling her i foråret. Vi arbejder lige nu på en stor event omkring Halvøstien 19. september, som også er den dato Danmarks Naturfredningsforening har valgt som ny affaldsdag. Vi håber at kunne kombinere de to ting, men mere om det senere.

Aktivitetsplads ved sportspladsen.

Sportspladsen er et centralt sted i Bjert, og det er et mødested for alle aldre. Vi har i mange år sammen med idrætsforeningen BIF arbejdet på at forbedre og forskønne området til glæde for brugerne. Jeg kan se i mine papirer, at den første ansøgning til Landsbypuljen i forhold til sportspladsen er afsendt i 20 11, men lige om lidt er vi i mål med en lege- og aktivitetsplads, som bl.a. kan bruges af børnefamilier og til træning på fodboldholdene. Vi har fået 200.000 kr. fra Landsbypuljen, og arbejdet går i gang nu. BIF dækker i første omgang det beløb, som lige nu mangles. Det er for at få hele projektet færdigt på èn gang. Pengene skal efterfølgende søges i fonde og i lokal opbakning, så regningen ikke ender i idrætsforeningens slunkne pengekasse. Se vedlagte tegning af projektet og spørg ind til den hos Søren Ole fra BIF og mig. Den er ikke helt let at aflæse.

Blomsterengen,

Som vi såede sidste år, har brug for lidt kunstigt åndedræt i form af klipning, evt. fræsning og udsåning af nye frø. Vi håber, vi kan lave en arbejdsdag senere på foråret. Det er jo trods alt i fri luft og der er masser af plads til at holde afstand. Men vi får se om det er OK, eller om vi bare skal gå derned og arbejde i helt små grupper??

Vh. Lisbet Friche

 

Kære børnefamilier: Kom og vær med til at så en blomstereng

Det ville være rigtig dejligt, hvis børn og deres forældre ville hjælpe os med at tilså et stykke af engen med blomster. Vi har indkøbt og indsamlet frø til projektet, men I må også rigtig gerne selv medbringe frø. Vi forestiller os hen på sommeren et blomstrende hav, som vil kunne tiltrække bier og andre insekter, og som bliver vores alle-sammens ejendom – og som alle derfor må plukke af. Måske en lidt for optimistisk forestilling, men vi vil i hvert fald gerne forsøge.

Det er en vigtig sag at pleje og forkæle vores bier og insekter, som desværre er på tilbagegang. Vi synes også der en god pædagogisk tanke i at lade børnene hjælpe med arbejdet og dermed give dem lyst til at følge frøenes udvikling i løbet af sommeren. Desuden kan det blive en hyggelig formiddag. ( Se annonce andetsteds i avisen)

Bålgrill

Vi har af Landsbyforum fået forærende en grill til vores bålplads. Den skal vi have monteret og også meget gerne indviet, så vi håber på at kunne servere pølser med tilbehør op ad formiddagen.

Det er lørdag den 11. maj kl. 9 ved FUGL

PS: Hvis vejrguderne tillader det, laver vi sankthansarrangement på engen søndag den 23. juni.

Tak for oprydning

af hundelorte og andet affald i plantagen. Vores affaldsspand er jævnligt ved af flyde over med hundeposer, dåser og madpapir. Til gengæld ligger der ikke noget og sviner rundt om i plantagen, så tak til jer alle sammen.

Når I læser dette har der også været ”REN BY” affaldsindsamling i hele landsbyen og visse steder var det rimeligt trængende: ved skolen, hallen, Rema mm. Det er dejligt, hvis alt papiret, dåserne, skodderne osv. nu er fjernet og sendt til genbrug. Også tak til jer, der deltog i det arrangement.

Blomstereng og arbejdsdag,

Det ville være så dejligt med en blomstereng ved åen, så vi har indkøbt og indsamlet blomsterfrø, som skal sås på et stykke af engen. Vi vil så på en arbejdsdag, som bliver lørdag den 11. maj. Især vil vi opfordre børnefamilier til at hjælpe os med at strø frøene ud, men mere om arrangementet i næste blad.

 

Landsbypuljen 2019

Landsbypuljen 2019,

De rare penge skal snart uddeles til de tyve landsbyer i kommunen. Der er indsendt ansøgninger for 3,5 mil. Kr., men der er kun 2 mil. at dele ud af, så desværre kan ikke alt bevilges. Men sådan plejer det selvfølgelig også at være. Landsbyerne incl. forsamlingshusene har mange ønsker, men der jo for lidt penge til at imødekomme alle planerne.

Kommende datoer

Vi har arbejdsdag i æbleplantagen lørdag den 23/2 kl. 9-12. Kom og få lidt frisk luft inden Vinterjazz. Alle er velkomne, medbring gerne redskaber i form af ørnenæb, sav, trillebør mm.

Beboerforeningen har generalforsamling mandag den 18/3 kl. 19.30. Det er i hallens mødelokale – bagerste dør mellem hallen og skolen. Vi mangler ikke bestyrelsesmedlemmer, derimod mangler vi et par suppleanter, men du kan også trygt møde op uden at ville modtage valg.

Husk også ”Halvøen synger” i næste måned. Det er torsdag den 28/3. Såvel ”Halvøen synger” i efteråret som ”Giro 413” i januar beviser til fulde, at halvøen rummer en stor skare af glade sangfugle. Vi håber I møder talstærkt op igen i Den Gamle Brugs.

Sammen med spejderne arrangerer vi en affaldsdag torsdag den 4/4 kl. 18 – 20. Det er de mindste spejderes mødedag, så der er brug for nogle arbejdsivrige voksne til at følges med børnene. Den aften erstatter Naturfredningsforeningens affaldsdag, som er søndag den 31/3.

Sikker skolevej fra Solvænget og fra Sdr. Stenderup?

Der bor børn på Solvænget, som hver dag skal i skole, men fortovet på Stenderupvej slutter et godt stykke før Solvænget, så børn og voksne må gå i græsrabatten for at komme frem til Sønderbyvej. Og Stenderupvej er altså pænt trafikeret. Vi er glade for vores nye fortove som blev lavet for nylig, men åbenbart var planlagt før Solvænget. Fra kommunens vejingeniør har vi fået at vide, at det manglende stykke fortov er sat på en bruttoliste af småarbejder til ”når der bliver råd”.

Når børnene cykler fra Sdr. Stenderup eller Solvænget til skolen, skal de krydse Stenderupvej to steder. Først ved Solvænget og det er et lidt uoverskueligt sted, og derefter ved Engløkke, som ikke er mindre uoverskueligt. Der er planlagt en sti ind gennem Solvænget og bag om Agtrup Østergård, som skulle laves først i 2018, så i 2019 og nu i 2020. Den vil også kunne benyttes af cyklister fra Sdr. Stenderup. Vi har været bekymret for om stien skulle blive ramt af besparelser, da kommunens anlægsbudget er beskåret med 10%, så vi skrev til Teknik- og Klimaudvalget for at forhøre os. Ifølge formanden Jakob Ville bliver stien anlagt som planlagt.

Det er vi selvfølgelig glade for, men lige nu er der altså ikke nogen sikker skolevej fra Solvænget og Sdr. Stenderup. Ikke det bedste signal at sende, når vi gerne vil have børnefamilier som tilflyttere til halvøen.                                                                                                                       Lisbet Friche

Landsbypuljen og Landsbyforum

– Hvad er det og hvad kan vi bruge det til? Har du et projekt?

Landsbyforum har eksisteret i over tyve år og er et samarbejde mellem politikerne, forvaltningen og frivillige fra landsbyerne. I starten jeg var med, var vi ti landsbyer, men med kommunalreformen voksede forummet til tyve landsbyer. Vi mødes 6-8 gange årligt, nogle gange kun de frivillige og kommunens landsbykoordinator, nogle gange også med politikerne i ”vores” udvalg pt. lokaldemokratiudvalget.

Vi diskuterer landsbyudvikling, fundraising og inspirerer hinanden, og en vigtig opgave er at fordele Landsbypuljen, som byrådet hvert år bevilger til fordeling i landsbyerne. Puljen er løbende vokset bl.a. fordi vi har argumenteret godt for vores sag, som er forskønnelse og udvikling i landsbyerne, men også fordi politikerne har erkendt, at de får rigtig meget for de penge, som gives til os. Der er så meget frivilligt arbejde involveret, at man virkelig får ”value for the money”. I år har puljen været på 2,5 mill. Kr., hvilket jo trods alt ikke er så meget i forhold til at den skal fordeles på tyve landsbyer. Alligevel er puljen blevet beskåret i 2019 ligesom alt andet i kommunen.

En gang om året, i januar indsender landsbyerne ansøgninger i forhold til puljen. Vi frivillige fordeler faktisk selv pengene i fællesskab på et stort møde, hvor alle ansøgninger gennemdrøftes. Det er svært, men det lykkes hvert år i fordragelighed. Fordelingen godkendes efterfølgende politisk. Vi har nogle kriterier, vi går efter:

1.      prioritet er forskønnelse af landsbyerne: skitseprojekter, beplantninger, pladser og fællesarealer, stier, forsamlingshuse.

2.      prioritet er inventar og materialer: bålhytter, borde/bænke, broer, legeredskaber/faldunderlag, infotavler, maling, mindre maskiner/redskaber, belysning.

3.      prioritet er diverse foreninger og klubber, inventar til forsamlingshuse, brochurer.

I år skal ansøgningerne indsendes digitalt for første gang, og de indsendes gennem repræsentanten i Landbyforum. Det er mig, så hvis du har et ønske/projekt, som kan falde ind under kriterierne, så kontakt mig. Måske kan vi ikke nå at få dit projekt klar til januar, men der kommer jo nye ansøgningsfrister. Kontakt mig på lisbet.friche@gmail.com eller 3024 2776.

Her er nogle eksempler på stort og småt vi i tidens løb har fået af Landsbypuljen: forskønnelse af Kropladsen, forskønnelse foran Mejeriet, oprydning, bålplads og planer for æbleplantagen, vores græsklipper ”det gule lyn”, bord/bænksæt på engen, lys på stier ved kirken og bag Sønderbyvej, forskønnelse ved sportspladsen, madpakkehuset, stien i Engdalen og i år stien på engen.

Som du kan se, drejer det sig ikke om asfalt og fortove, det må andre tage sig af. Vores penge rækker ikke til den slags.

Landsbyforum er en opfindelse, som er udviklet i Kolding gennem mange år. Andre landsbyer er lidt misundelige på os, da de ikke selv har fået opbygget så velfungerende systemer i deres kommuner. Godt for os.                                                                                                        Lisbet Friche

Nyt fra BB

Ny sti nord for engen

Fra Landsbypuljen har vi fået nogle penge til en sti på engen nord for åen. Arbejdet med den påbegyndes meget snart. Forhåbentlig kan man så færdes der uden at få våde fødder. Stien bliver af samme kvalitet som Kirkestien. Nye penge 2019: I januar er der igen ansøgningsfrist til Landsbypuljen. Kontakt mig, hvis du har et projekt. Noget der forskønner landsbyen eller styrker fællesskabet.

Tak for opbakningen til alle jer, der har indbetalt medlemskontingent til vores lille forening enten på reg.nr 1551 konto 6303188 eller på MobilPay 58193. Hvis du gerne vil støtte vores arbejde med forskønnelse i Bjert og vores arrangementer, kan det stadig nås.

Fortov på Stenderupvej Vi har undret os over, at det nye fortov på Stenderupvej stopper et lille stykke før den nye udstykning Solvænget. Svaret fra kommunens vejingeniør er, at det er sat på en brutto-liste over mindre vejprojekter, som vi må se hvornår der bliver penge til. Ligeledes havde vi foreslået en sti bag om Agtrup Østergård aht. især skolebørn (også fra Sdr. Stenderup), men den er heller ikke lige på trapperne.

Æblepressen har igen i år gået sin sejrsgang. Hvis du stadig har (nedfalds-)æbler kan du låne æblepresseudstyret. Gå ind på vores hjemmeside bjert.dk.